Jak skutecznie pracować

z DZIECKIEM z NADPOBUDLIWOŚCIĄ

w SZKOLE?

Jak wykorzystywać doświadczenia rodziców

do pracy z dzieckiem?


Dziecko z ADHD w szkole jest dla nauczycieli i pedagogów

ogromnym wyzwaniem.

Dziecko z objawami nadpobudliwości psychoruchowej utrudnia prowadzenie lekcji.

Często również takie dziecko nie jest w stanie wykorzystać swojego potencjału,

aby osiągać satysfakcjonujące rezultaty w nauce.


W szkole ma zostać uczniowi udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna, polegająca na rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych.


Szkoła ma traktować ucznia nadpobudliwego indywidualnie.

Indywidualnie, to znaczy jak?

Często opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych nie zawierają konkretnych wskazówek do pracy z uczniem.

Terminy typu: „dostosowywanie kryteriów”, „indywidualny tok pracy”, „odpowiednio do potrzeb” są zbyt ogólne.


Zatem jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psycho-ruchową?


Nauczycielowi potrzebne są konkretne metody pracy, dzięki którym okiełzna objawy nadpobudliwości u ucznia, a jego praca stanie się bardziej satysfakcjonująca.
Szkolenie jest przeznaczone dla Nauczycieli i Pedagogów Szkół Podstawowych oraz Wychowawców przedszkoli.


Cele:


 • Nakierowanie postawy nauczyciela w na postrzeganie zachowań dziecka jako objawów nadpobudliwości.

 • Umiejętność odróżniania objawów ADHD od zachowań niepożądanych.

 • Poznanie zasad skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością w oparciu o wzajemny szacunek.

 • Rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka.

 • Nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy rodziców do pracy z dzieckiem.


Zagadnienia:

 • Objawy nadruchliwości psychoruchowej z perspektywy dziecka, rodzica
  i nauczyciela.
 • Prawda i fałsz o ADHD, czyli odróżnianie objawów od zachowań niepożądanych.

 • Co czuje dziecko nadpobudliwe w szkole.

 • Metody pracy w klasie.

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.

 • Integrowanie dziecka nadpobudliwego z klasą.

 • Modyfikacja zachowań – stawianie granic dziecku.

 • Rozwijanie odpowiedzialności u dziecka.

 • Zdobywanie narzędzi do pracy od rodziców - wstęp do współpracy.
 • Alternatywa wobec karania.Metody:

 • prezentacja

 • praca w grupach zadaniowych


Miejsce:

Szkolenie odbywa się na terenie własnym organizatora

Minimalna ilość uczestników: 10 osób, maksymalna ilość: 15 osóbKim jestem, aby proponować to wyjątkowe szkolenie?

Małgorzata Adria – wieloletni praktyk z zakresu ADHD, doświadczona mama nastolatka z nadpobudliwością psycho-ruchową. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa ADHD. Certyfikowany TRENER, Life Coach oraz Certyfikowany Mediator Oświatowy.

Pasjonuję się przekazywaniem swojej wiedzy i doświadczeń na temat efektywnej komunikacji z dziećmi nadpobudliwymi. Prowadzę spotkania z rodzicami oraz pedagogami pokazując im skuteczne metody na pracę z dziećmi nadpobudliwymi z deficytem uwagi.

Jestem autorką:

 • Książki "Oswoić ADHD u dziecka"

 • Książki Budowanie SYSTEMU MOTYWACYJNEGO dla dziecka”

 • Autorskiego kursu dla rodziców „Jak lepiej radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym”
 • Bloga wspierającego i zrzeszającego rodziców http://www.adhd-dziecko.pl/
 • Szkolenia dla nauczycieli - na życzenie przedstawię refekomendacje przeprowadzonych już szkoleń.


Czas trwania szkolenia:

Wersja podstawowa obejmuje 8 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przeplecione warsztatami w celu lepszego przyswojenia zagadnień.

Wersja rozbudowana obejmuje 16 godzin dydaktycznych.
Wersja rozbudowana pogłębiona jest o BARDZO WAŻNY DLA NAUCZYCIELI temat:

Jak wykorzystywać doświadczenia rodziców

do pracy z dzieckiem?


Ofertę wersji rozbudowanej przesyłam na życzenie zainteresowanej placówki.

Czym szkolenie różni się od innych?

To szkolenie jest UNIKALNE.

Dlaczego?

Wszelkie kursy i szkolenia na temat pracy z dzieckiem nadpobudliwym prowadzone przez psychologów, często mają ogólny charakter. Jest to wiedza teoretyczna powielana z książek.

To szkolenie jest stworzone przez PRAKTYKA na bazie doświadczeń własnych oraz doświadczeń wielu rodzin oraz nauczycieli.


Dodatkowe wsparcie:


 • Dwie 1,5 godzinne indywidualne konsultacje na żywo lub na skype - nieodpłatnie.KONTAKT:
e-mail: moje@adhd-dziecko.pl